ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการห่วงโซ่คุณค่ากาแฟประเทศไทย

Hub of Knowledge in Thailand’s Coffee Technology and Value Chain Management

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านกาแฟตลอดจนห่วงโช่คุณค่าเพื่อความยั่งยืน

พันธกิจ

รวบรวมองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญ สร้างเครือข่ายการทำงานแบบเชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่คุณค่า และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตกาแฟอย่างครบวงจร

ข้อมูลกาแฟ

อะราบิกา

พันธุ์กาแฟที่เหมาะแก่การปลูกในพื้นที่สูง อากาศเย็น ส่วนใหญ่ปลูกบนพื้นที่เหนือระดับน้ำของทะเลประมาณ 800 – 1,000 เมตร จะทำให้เจริญเติบโตได้ดี ออกผลผลิตที่มีคุณภาพได้อย่างเต็มที่ โดยมีขนาดความสูงของต้นอยู่ที่ 2.5-4.5 เมตร นิยมปลูกมากที่สุดในแถบจังหวัดภาคเหนือของไทย เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอนเนื่องจากในสภาวะแวดล้อมที่เย็นสดชื่นตลอดเวลา จึงทำให้กาแฟพันธุ์นี้มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ รสชาติที่กลมกล่อม และมีปริมาณคาเฟอีนที่ต่ำ (ประมาณ 2%)

โรบัสต้า

พันธุ์กาแฟที่เหมาะแก่การปลูกในพื้นที่ต่ำ อากาศชุ่มชื้น ในระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 500-600 เมตร มีขนาดความสูงของต้นอยู่ที่ 4.5-6.5 เมตร จึงนิยมปลูกในแถบจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย เช่น จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง ซึ่งจะมีกลิ่นหอมที่น้อย รสชาติที่เข้มข้น และออกรสขม ทั้งยังมีปริมาณคาเฟอีนสูงกว่ากาแฟสายพันธุ์ อะราบิกา

ข้อมูลและข่าวสาร

การประชุมเครือข่ายองค์ความรู้ “การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยอย่างยั่งยืน”

ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการห่วงโซ่คุณค่ากาแฟประเทศไทย ได้จัด การประชุมเครือข่ายองค์ความรู้ “การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 8.30-18.00 น. ณ อาคาร พลเอก สำเภา…

Read More

กิจกรรมอบรมการแปรรูปและการชิมกาแฟ fine โรบัสต้า

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ทางศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการห่วงโซ่คุณค่ากาแฟประเทศไทยร่วมกับสถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมอบรมการแปรรูปและการชิมกาแฟ fine โรบัสต้า โดย คุณธนวัฒน์ แซ่หลิน เป็นวิทยากรในเครือข่าย กาแฟปักษ์ใต้ ได้ให้ความรู้ในเรื่อง…

Read More

กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยกาแฟกับบริษัทเนสเล่ ประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566 ทางคณะทำงานของศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการห่วงโซ่คุณค่ากาแฟประเทศไทยได้ร่วมกิจกรรมกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยกาแฟกับ บริษัทเนสเล่ ประเทศไทย เพื่อรับฟังข้อมูลโครงการ “เนสกาแฟ แพลน 2030” การขับเคลื่อนเกษตรเชิงฟื้นฟู (Regenerative Agriculture)”  และได้เยี่ยมชมสถานีวิจพันธุ์กาแฟและกิจกรรมภายในสวนกาแฟของเกษตรกร

Read More

กิจกรรมอบรมและถ่ายองค์ความรู้เรื่องการแปรรูปกาแฟอะราบิกาแบบธรรมชาติและกาแฟแบบกระบวนการพิเศษ

กิจกรรมอบรมและถ่ายองค์ความรู้เรื่องการแปรรูปกาแฟอะราบิกาแบบธรรมชาติและกาแฟแบบกระบวนการพิเศษ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 จากผู้เชี่ยวชาญด้านการหมักกาแฟ
Read More

กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยกาแฟ

ในวันที่ 11 กันยายน 2566 ทางคณะทำงานของศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการห่วงโซ่คุณค่ากาแฟประเทศไทยและทีมวิจัย Coffee Quality Research group ได้ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยกาแฟกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย Vietnam National…
Read More

ประชุมวิชาการ ASIC 2023

ในระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2566 ทางคณะทำงานของศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการห่วงโซ่คุณค่ากาแฟประเทศไทยและทีมวิจัย Coffee Quality Research group ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยกาแฟและการนำเสนอผลงานประชุมวิชาการ ASIC 2023 ที่จัดขึ้นในเมือง Hanoi ประเทศเวียดนาม…
Read More